person typing on Apple Cordless Keyboard

Czy zawsze potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu swojego PITu? Czy jesteś ciekawy, jak samodzielnie rozliczyć swój PIT 37? W tym artykule krok po kroku przedstawiamy prostą instrukcję, która pomoże Ci samodzielnie rozliczyć Twój PIT 37. Nie potrzebujesz doświadczenia w dziedzinie finansów ani wynajęcia profesjonalisty – wystarczy krok po kroku zastosować się do naszych wskazówek.

 1. Zbierz wszystkie niezbędne informacje

Przed przystąpieniem do rozliczenia PIT 37, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Oto lista rzeczy, które będziesz potrzebować:

 • Informacje ze swojego dowodu osobistego, takie jak numer PESEL, adres zamieszkania itp.
 • Informacje o swoich dochodach, takie jak umowy o pracę, dokumenty potwierdzające dochody z innych źródeł, jak np. zyski z działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia itp.
 • Informacje o kosztach, takie jak rachunki za używanie samochodu służbowego, koszty podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenie zdrowotne itp.
 • Informacje o ulgach i odliczeniach, takie jak ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga na mieszkanie itp.
 1. Obejrzyj dostępne formularze i instrukcje

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdziesz formularz PIT 37 do samodzielnego wypełnienia. Sprawdź, czy masz najnowszą wersję formularza i dokładnie przeczytaj jego instrukcje. Instrukcje wyjaśnią, jak poprawnie wypełnić formularz, jakie załączniki są wymagane i jakie informacje musisz podać.

 1. Wypełnij odpowiednie sekcje formularza

PIT 37 składa się z różnych sekcji, które musisz wypełnić. Przykładami takich sekcji są: dane osobowe, dochody z różnych źródeł, odliczenia i ulgi, podsumowanie dochodów i potrącenia. Przejdź przez każdą sekcję i wypełnij ją zgodnie z posiadonymi informacjami. Pamiętaj, że niektóre sekcje mogą być opcjonalne, więc upewnij się, że wiesz, które są wymagane.

 1. Dokładnie przelicz i sprawdź swoje obliczenia

Po wypełnieniu wszystkich sekcji, przelicz swoje obliczenia. Upewnij się, że wszystkie dochody i koszty są poprawnie uwzględnione, a odliczenia i ulgi są obliczane w sposób prawidłowy. Dokładne przeliczenie jest ważne, aby uniknąć błędów i ewentualnych komplikacji związanych z rozliczeniem.

 1. Załącz niezbędne dokumenty

Jeśli posiadasz jakiekolwiek załączniki, takie jak karty podatkowe, dokumenty potwierdzające dochody, rachunki itp., załącz je do formularza PIT 37. Pamiętaj, aby zachować kopie tych dokumentów dla własnych potrzeb, ponieważ mogą być one wymagane w przypadku jakiejkolwiek kontroli podatkowej.

 1. Złożyć formularz

Po wypełnieniu formularza PIT 37 i załączonych dokumentów, możesz złożyć go w odpowiednim miejscu. Najczęściej jest to urząd skarbowy, jednak niektóre kraje mogą mieć inne wytyczne dotyczące składania formularzy. Upewnij się, że złożenie formularza odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

 1. Zachowaj kopię dla siebie

Po złożeniu formularza PIT 37, pamiętaj, aby zachować kopię dla siebie. Może to być przydatne w przypadku jakiejkolwiek kontroli podatkowej lub gdy będziesz musiał uzyskać dostęp do swoich informacji podczas przyszłych rozliczeń.

Podsumowując, rozliczenie PITu 37 samodzielnie krok po kroku może być stosunkowo prostym zadaniem, jeśli masz wszystkie niezbędne informacje i śledzisz nasze wskazówki. Pamiętaj jednak, że jeśli czujesz się niepewnie lub masz skomplikowaną sytuację finansową, zawsze możesz skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże Ci w rozliczeniu podatkowym.