two women using laptops

Puste CV do Wypełnienia: Tworzenie CV od Zera

CV, czyli Curriculum Vitae, jest niezbędnym dokumentem w procesie poszukiwania pracy. Dobra prezentacja zawodowych umiejętności, doświadczenia i osiągnięć może znacznie zwiększyć szanse na zdobycie interesującego stanowiska. Jednak co robić w przypadku braku doświadczenia zawodowego lub pustego CV do wypełnienia? W tym artykule przedstawiamy wskazówki oraz przykładowe sekcje, które pomogą w stworzeniu CV od zera i zaprezentowaniu swoich umiejętności w atrakcyjny sposób.

 1. Sekcja Informacyjna

Pierwsza sekcja w CV powinna zawierać podstawowe informacje o osobie aplikującej. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email kontaktowy. Ważne jest także umieszczenie adresu profilu na LinkedIn, jeśli taki posiadasz. Pamiętaj, aby sprawdzić poprawność i aktualność wszystkich danych.

 1. Cel zawodowy

W tym miejscu należy jasno określić, jakie stanowisko poszukuje się lub jakie cele zawodowe chce się osiągnąć. Opisz swoje aspiracje i motywacje, podkreślając, jakie umiejętności i doświadczenie możesz przyczynić się do sukcesu firmy, do której aplikujesz.

 1. Wykształcenie

W tej sekcji wymień wszystkie szkoły, na których się uczyłeś oraz uzyskane stopnie i tytuły. Należy podać nazwę uczelni, kierunek studiów, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz wyróżnić szczególnie osiągnięcia lub projekty związane z daną dziedziną.

 1. Umiejętności

W tym rozdziale należy wymienić wszystkie umiejętności, które posiadasz i mogą być przydatne na wybranym stanowisku. Może to obejmować zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie, takie jak komunikacja, organizacja czy praca zespołowa. Warto również podać jakieś konkretniejsze przykłady lub projekty, w których wykorzystałeś te umiejętności.

Podstawowe umiejętności:

 • Języki programowania: Java, Python, C++
 • Narzędzia programistyczne: Visual Studio, Eclipse, PyCharm
 • Znajomość systemów operacyjnych: Windows, Linux
 • Umiejętność pisania i analizy kodu
 1. Doświadczenie

Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, nie martw się! Możesz nadal wypełnić tę sekcję, wymieniając praktyki studenckie, wolontariat lub projekty, w których brałeś udział. Spróbuj skupić się na osiągnięciach i umiejętnościach, które zdobyłeś podczas tych doświadczeń.

Przykład:
2019-2020 Praktyka studencka w firmie XYZ

 • Współpraca z zespołem programistów w celu rozwijania aplikacji mobilnej
 • Testowanie i debugowanie kodu
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 1. Projekty i osiągnięcia

W tej sekcji możesz wymienić swoje najważniejsze projekty lub osiągnięcia, które dobrze ilustrują twoje umiejętności i potencjał. Może to być praca dyplomowa, konkursowe projekty lub nawet własne inicjatywy. Opisz krótko, jak cel, proces wykonawczy i efekty końcowe.

Przykład:
2020-2021 Praca dyplomowa „Analiza i optymalizacja algorytmów sortowania”

 • Badanie różnych algorytmów sortowania
 • Implementacja i testowanie algorytmów w języku Python
 • Porównanie wydajności i złożoności czasowej
 1. Zainteresowania i pasje

Ostatnia sekcja CV może być dedykowana twoim zainteresowaniom i pasjom. Możesz wymienić hobby, które mają związek z wybraną branżą lub pokazują twoje umiejętności w inny sposób. To doskonała okazja, aby zaprezentować swoją inicjatywę i aktywność poza środowiskiem pracy.

Podsumowując, tworzenie CV od zera może być wyzwaniem, ale dzięki dobrze wykonanej prezentacji swoich umiejętności, doświadczenia i osiągnięć, możesz wyróżnić się spośród innych kandydatów. Skup się na tym, co posiadasz i pokaż, jakie wartości możesz przynieść potencjalnym pracodawcom. Pamiętaj również o odpowiednim dostosowaniu CV do konkretnego stanowiska i firm, do których aplikujesz.